بانی فام
1399/10/07
15:29
#كفپارس احتمال 6% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 6960 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متو...

#کفپارس


احتمال ۶٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۶۹۶۰ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0