ایبنا
1399/12/04
09:36
📌پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها به دولت 🔸بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح برخی مواد اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها و آیین‌نامه میزان و نحوه در...

📌پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها به دولت🔸بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح برخی مواد اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها و آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را به هیات دولت ارائه کرد.🔻بیشتر بخوانید 👇🏻🔗 http://www.ibena.ir/news/۱۲۲۳۱۰/انتهای خبر

0
0