آواتحلیل
1399/09/05
11:07
#بررسی_گزارش_کدال #دلر ✅ شرکت داروسازی اکسیر در آبان ماه حدود 1009 میلیارد ريال فروش داشته که حدود 10% نسبت به ماه گذشته و نسبت به میانگین 7 ماه گ...

#بررسی_گزارش_کدال #دلر✅ شرکت داروسازی اکسیر در آبان ماه حدود ۱۰۰۹ میلیارد ریال فروش داشته که حدود ۱۰٪ نسبت به ماه گذشته و نسبت به میانگین ۷ ماه گذشته حدود ۱۷٪ رشد داشته است.✅ این شرکت در آبان ماه ۱۲۲۴۹۱۸۵ عدد استریل به صورت داخلی و صادراتی فروخته که نسبت به ماه گذشته ۸٪ کاهش اما نسبت به میانگین ۷ ماه گذشته حدود ۲٪ رشد داشته است.✅ نرخ فروش استریل در آبان ماه ۳۳۷۵۴ ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته ۸٪ و نسبت به میانگین ۷ ماه گذشته ۵٪ افزایش داشته است.✅ در نهایت در ۸ ماهه نخست سال مالی جاری، حدود ۷۰۶۷ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳٪ افزایش داشته است.قیمت سهم ۱۱۶۱۵۰ ریال است و در یک ماه گذشته ۱۵٪ رشد داشته است.انتهای خبر

0
0