سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/18
08:36
#رایانه ✍️ در گروه رایانه، #آپ یکی از نمادهایی است که با وجود فشار جدی عرضه در کلیت بازار، متعادل با رگه‌های منفی معامله می‌شود. برگشت سهم به قیمت...

#رایانه✍️ در گروه رایانه، #آپ یکی از نمادهایی است که با وجود فشار جدی عرضه در کلیت بازار، متعادل با رگه‌های منفی معامله می‌شود. برگشت سهم به قیمت ۲ سال قبل موجب شده تا آپ دیگر فروشنده جدی نداشته باشد. از طرف دیگر #رکیش را داریم با افزایش تقاضا به مدار رشد بازگشته و اهمیتی به شرایط بازار نمی‌دهد. به نظر مشابه این الگو را به مرور در برخی دیگر از سهم‌های این صنعت داشته باشیم. شاید بد نباشد #رتاپ را در قیمت‌های ۵۴۰ – ۵۵۰ تومانی بعد از سقوط ۶۰ درصدی و برگشت به قیمت ابتدای زیر نظر داشته باشید. البته #رانفور هم با توجه به برنامه افزایش سرمایه قابل بررسی و رصد است.
انتهای خبر

0
0