کارگزاری آبان
1400/11/23
09:38
📈شیمیایی ها نیز با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می کنند. نمادهای #شگویا، #نوری، #پارس، #پترول، #شسینا، #آریا، #شبصیر، #شپدیس و زاگرس با گرایش با ...

📈شیمیایی ها نیز با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می کنند. نمادهای #شگویا، #نوری، #پارس، #پترول، #شسینا، #آریا، #شبصیر، #شپدیس و زاگرس با گرایش با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. نمادهای فارس، #شپلی، #شصدف، #شکربن، #شلرد، #کلر و #شلعاب با گرایش مثبت معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0