کامودیتی Commodities
1399/10/08
23:24
#آمریکا #عربستان تویت امروز آقای سالیوان، مشاور امنیت ملی آقای #بایدن در هشدار به عربستان در خصوص محاکمه و جکم زندان یک فعال مدنی "خانم الهذلول" نش...

#آمریکا #عربستان


تویت امروز آقای سالیوان، مشاور امنیت ملی آقای #بایدن در هشدار به عربستان در خصوص محاکمه و جکم زندان یک فعال مدنی "خانم الهذلول" نشان از رفتار متفاوت آمریکا با این کشور در دوره جدید دارد و دیگر از مهربانی #ترامپ خبری نخواهد بودJake Sullivan👉 Saudi Arabia’s sentencing of Loujain al-Hathloul for simply exercising her universal rights is unjust and troubling. As we have said, the Biden-Harris administration will stand up against human rights violations wherever they occur @Commoditiesانتهای خبر

0
0