کدال۳۶۰
1399/09/17
17:40
#بوعلی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 10,50...

#بوعلی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ معادل ۱۰,۵۰۷,۶۷۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.▪️«بوعلی» با سرمایه ثبت شده ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۶,۹۰۳,۷۷۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.۱۳۹۹-۰۹-۱۷ ۱۷:۴۰:۰۱ (۷۰۰۸۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0