بورس۲۴
1401/03/01
19:05
«واتی»از انعقاد قرارداد مهم خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند خبر از واگذاری ۸۶.۳۶ درصد سهام شرکت فرآورده های ساختمانی داد.

«واتی»از انعقاد قرارداد مهم خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند خبر از واگذاری ۸۶.۳۶ درصد سهام شرکت فرآورده های ساختمانی داد.شرکت اعلام نمود به منظور تضمین پرداخت اقساط ثمن معامله و حسن اجرای تمامی تعهدات قراردادی، یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۶.۶۸۲.۲۲۱ میلیون ریال مورخ ۱۴۰۱.۰۲.۲۱ عهده بانک خاورمیانه و یک فقره چک به مبلغ ۸.۰۱۸.۶۶۵ میلیون ریال از خریدار اخذ گردید. ضمنا سود حاصل از فروش مذکور در صورتهای مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران و صورتهای مالی تلفیقی این شرکت، مبلغ ۵.۵۵۴ میلیارد ریال و به ازای هر سهم مبلغ ۱.۲۳۴ ریال می باشد.


واتی
انتهای خبر

0
0