سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/16
10:01
#خساپا با قیمت 322 تومان صف خرید بیش از 1.2 میلیارد سهمی در مرحله کشف قیمت

#خساپا با قیمت ۳۲۲ تومان صف خرید بیش از ۱.۲ میلیارد سهمی در مرحله کشف قیمت


انتهای خبر

0
0