بتاسهم
1399/08/18
05:18
بایدن : تمام کسانی که به ترامپ رای دادن را میفهمم و اجازه بدید یک شانس به ما بدهید . وقت این است فضا را تغییر بدهیم . طرفداران ترامپ هم امریکایی هس...

بایدن : تمام کسانی که به ترامپ رای دادن را میفهمم و اجازه بدید یک شانس به ما بدهید . وقت این است فضا را تغییر بدهیم . طرفداران ترامپ هم امریکایی هستند .


حالا زمان درمان دردهاست برای ما .


ما باید ویروس را کنترل کنیم و امریکا را موفق تر کنیم . تبعیض نژادی را دور کنیم . تغییرات اب و هوایی را کنترل کنیم .انتهای خبر

0
0