بورس نیوز
1399/08/10
12:33
شاخص امروز سبز ماند

شاخص کل با رشد ۱۷۴۶۹ واحدی به عدد ۱.۳۰۵.۸۰۰ رسید. شاخص هم وزن با رشد ۸۳۰ واحدی به عدد ۳۷۷.۸۰۰ رسید.

انتهای خبر

0
0