بورس نامه
1399/08/26
08:44
بازار با فشار فروش شروع میکنه ولی به مرور فشار فروش کم خواهد شد حجم معاملات روز قبل اینو میگه مگه اینکه اتفاق دیگه ای بیوفته

بازار با فشار فروش شروع میکنه


ولی به مرور فشار فروش کم خواهد شد


حجم معاملات روز قبل اینو میگه


مگه اینکه اتفاق دیگه ای بیوفتهانتهای خبر

0
0