بورس پلنر
1401/06/02
10:33
تداوم صف خرید #زنگان در بازه قیمتی 55,800 ریال نماد فوق در راستای تحلیل پیشین از محدوده؛ 36206 ریال موج صعودی جدیدی را آغاز نموده و با گذر از مقاو...

تداوم صف خرید #زنگان در بازه قیمتی ۵۵,۸۰۰ ریالنماد فوق در راستای تحلیل پیشین از محدوده؛ ۳۶۲۰۶ ریال موج صعودی جدیدی را آغاز نموده و با گذر از مقاومت ۵۳۰۳۷ ریال که اکنون حمایت نخست محسوب میشود به سمت سقف قبلی در ۵۹۶۶۸ ریال جهت گرفته است، چنانچه این سطح شکسته شود آنگاه میتواند (همراه با نوسانات حاشیه ای) تا اهداف بعدی در ۸۵۱۹۵ - ۱۳۵۹۱۲ رشد کند، در غیر اینصورت اصلاح مقطعی مورد انتظار است.


۱۴۰۱/۶/۲@bourse_plannerانتهای خبر

0
0