بورس۲۴
1400/12/07
19:08
بهمن ماه سرشار از سود برای «وبشهر»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه صنایع بهشهر در بهمن ماه حدود ۷ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.

بهمن ماه سرشار از سود برای «وبشهر»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه صنایع بهشهر در بهمن ماه حدود ۷ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۱۳ میلیارد تومان افزایش داشت.

وب
انتهای خبر

0
0