بانی فام
1399/10/06
16:47
#دیدبان_خبری_بازار #وامید به سود 154 میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا اذر 352 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است. @banifam

#دیدبان_خبری_بازار


#وامید به سود ۱۵۴ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا اذر ۳۵۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.


@banifamانتهای خبر

0
0