نوسانگیر بازار سرمایه
1401/02/19
10:10
#رانفور با رعایت حدضرر ۴۵۰ تومن در میان مدت میتونه به اهداف بالاتری دست پیدا کند. ✅ @Navasani

#رانفور


با رعایت حدضرر ۴۵۰ تومن در میان مدت میتونه به اهداف بالاتری دست پیدا کند.


✅ @Navasaniانتهای خبر

0
0