بورس۲۴
1400/11/05
15:04
«پدرخش» در ۱۰ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران در ۱۰ ماهه منتهی به دی ۷۸ میلیارد تومان درآمد داشته است.

«پدرخش» در 10 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران در ۱۰ ماهه منتهی به دی ۷۸ میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرده که ۶ میلیارد تومان آن متعلق به دی ماه می باشد.پدرخش
انتهای خبر

0
0