سیگنال یاب روزانه
1401/02/31
13:16
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: خبنیان، فسازانح، تماوند، غکورش، وآفر، ورنا، افرا 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: بوعلی، فوکا، فولاد، شبندر، فملی، شپنا، پارس

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:خبنیان، فسازانح، تماوند، غکورش، وآفر، ورنا، افرا🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:بوعلی، فوکا، فولاد، شبندر، فملی، شپنا، پارس

انتهای خبر

0
0