کارگزاری آبان
1401/02/26
16:05
📊#خبهمن اطلاعیه 1401/02/26 *گروه بهمن* افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ...

📊#خبهمن


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶


*گروه بهمن*


افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


دارایی وثیقه/ فک رهن شده:دارایی توثیق شده جهت انتشار ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه شرکت سیباموتور برای دوره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد و موعد پرداخت هر ۳ماه یک بار، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی شامل: سهام شرکت بهمن دیزل از پرتفوی گروه بهمن به تعداد ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم با بهای تمام شده ۷۶۱.۵۶۲ میلیون ریال و ارزش روز ۳.۴۹۰.۵۰۰ میلیون ریال


خالص ارزش دفتری دارایی:۷۶۱,۵۶۲ میلیون ریال


ارزش وثیقه / فک رهن شده:۳,۴۹۰,۵۰۰ میلیون ریال


شرح موضوع و دلایل توثیق/ فک رهن:توثیق سهام بهمن دیزل جهت انتشار اوراق مرابحه شرکت سیباموتور برای دوره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد به منظور خرید مواد اولیه جهت تامین سرمایه در گردش (مواد اولیه شامل قطعات منفصله کامیون کشنده)
انتهای خبر

0
0