همفکران
1399/08/13
11:07
#خبرهای_موثر 📌 مقام معظم رهبری: سیاست ما در قبال آمریکا حساب شده و مشخص است. سیاست ایران با رفت و آمد اشخاص در آمریکا، تغییری نخواهد کرد.

#خبرهای_موثر📌 مقام معظم رهبری:


سیاست ما در قبال آمریکا حساب شده و مشخص است. سیاست ایران با رفت و آمد اشخاص در آمریکا، تغییری نخواهد کرد.

انتهای خبر

0
0