سهم گلچین
1401/02/10
08:21
#حافرین اطلاعیه 1401/02/07 *ریل پرداز نو آفرین* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 7,428 میلیارد ری...

#حافرین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷


*ریل پرداز نو آفرین*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۷,۴۲۸ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱,۱۴۲ میلیارد ریال (معادل ۵۰ درصد)


از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور بهبود ساختار مالی، حفظ نقدینگی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
📊#توریل


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷


*توکا ریل*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۸۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۱ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#قتربت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸


*قند تربت حیدریه*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴۷,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰,۳۴۳ میلیون ریال (معادل ۲۴۰درصد)


۱۶۹ ٪از محل سود انباشته،۷۱ ٪از محل مطالبات و آورده ی نقدی
#حتوکا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸


*حمل و نقل توکا*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۶۲۰ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۹۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۶۷۴ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۸۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#رتاب


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸


*تجارت الکترونیک پارسیان*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۶۴ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۷ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۷۳ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۱۰ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0