نوآوران امین
1401/04/01
18:20
پارس سرام (#کسرام) گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ✅افزایش ۱۹.۳۲ درصدی فروش...

پارس سرام (#کسرام)گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱✅افزایش ۱۹.۳۲ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۸۴.۷۳ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۰


✅رشد ۵۷.۸۵ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0