آرین تریدر
1399/08/18
11:36
📊 #شاخص_کل » آنچه که امروز رخ داد (ویس مهم زیر و توضیحات کامل حمایتی و برگشت بازار)

📊 #شاخص_کل » آنچه که امروز رخ داد (ویس مهم زیر و توضیحات کامل حمایتی و برگشت بازار)انتهای خبر

0
0