کامودیتی Commodities
1399/08/27
00:11
#متال_بولتن اعضای محترم ... انتشار نشریه روزانه متال بولتن طی چند روز آینده، از سر گرفته میشود ... تا آن زمان قیمتهای جهانی 1300 شاخص در هر شب به ا...

#متال_بولتن


اعضای محترم ... انتشار نشریه روزانه متال بولتن طی چند روز آینده، از سر گرفته میشود ... تا آن زمان قیمتهای جهانی ۱۳۰۰ شاخص در هر شب به اشتراک گذاشته میشود


@Commoditiesدانلود
انتهای خبر

0
0