بورس امروز
1399/08/11
16:38
‌‌❇ کره بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد 🔹مرکز آمار ایران از آمارهایی در خصوص آخرین تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتشر کرد. 🔗 ادامه ی مطلب... 🆔

❇ کره بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد🔹مرکز آمار ایران از آمارهایی در خصوص آخرین تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتشر کرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0