تکسهم ۹۸
1400/02/13
13:28
📊نمادهایی که خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 🔻فلزات اساسی: #کویر، #فولاد، #میدکو 🔻شیمیایی: #شکبیر، #شکف، #پارسان، #پاکشو 🔻رایانه: #رانفور 🔻انبوه‌س...

📊نمادهایی که خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند:🔻فلزات اساسی: #کویر، #فولاد، #میدکو🔻شیمیایی: #شکبیر، #شکف، #پارسان، #پاکشو🔻رایانه: #رانفور🔻انبوه‌سازی: #کرمان🔻بیمه: #بساما🔻واسطه‌گری‌مالی : #ولملت🔻کانی‌غیرفلزی : #کفپارس🔻سرمایه‌گذاری‌ها: #وسبحان، #وپویا، #وتوصا، #آریان🔻سیمان : #سکرمان #سجام، #ساروج🔻دارویی: #درازک، #دلر، #تیپیکو🔻قندی: #قشرین، #قجام🔻غذایی: #غگل🔻چند رشته‌ای صنعتی: #وغدیر🔻خودرو: #خبهمن🔻لاستیک: #پارتا🔻استخراج کانه‌های فلزی: #کدما، #کگل🔻زراعت : #زپارس

انتهای خبر

0
0