کارگزاری آبان
1399/09/18
12:45
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 1.66 میلیارد سهم وبصادر 1.61 میلیارد سهم وتجارت 1.61 میلیارد سهم خساپا 1.53 میلیارد سهم خگستر 574 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۱.۶۶ میلیارد سهم


وبصادر ۱.۶۱ میلیارد سهم


وتجارت ۱.۶۱ میلیارد سهم


خساپا ۱.۵۳ میلیارد سهم


خگستر ۵۷۴ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0