مبین تحلیل
1399/08/21
11:47
📌#بازار 🔶روند ورود و خروج پول حقیقی به بازار بورس 🔶از ابتدای سال جاری به صورت تجمعی بیش از 57 هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شده است 🔶بیشت...

📌#بازار


🔶روند ورود و خروج پول حقیقی به بازار بورس


🔶از ابتدای سال جاری به صورت تجمعی بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شده است


🔶بیشترین میزان ورود پول در ۲۲ تیر ماه و حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان بوده و بیشترین میزان خروج پول حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان و در تاریخ ۳ شهریور بوده است


🔶از ابتدای شهریور تاکنون تقریبا ۲۱ هزار میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده است


➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0