کدال۳۶۰
1399/08/11
16:39
#قیستو خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی به طور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/06/31 شرکت قند بیستون 🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ 1399-08-11 ...

#قیستو


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی به طور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت قند بیستون🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۱۶:۳۹:۴۸ (۶۸۸۷۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0