بورسینه
1401/02/18
08:51
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #شبریز ۱۶۵ میلیارد تومان #آسیاتک ۷۱ میلیارد تومان #وسینا ۲۹ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس:...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#شبریز ۱۶۵ میلیارد تومان


#آسیاتک ۷۱ میلیارد تومان


#وسینا ۲۹ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#انرژی۱ ۱۴ میلیارد تومان


#شپنا ۸ میلیارد تومان


#کالا ۵ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#شاوان ۱۹ میلیارد تومان


#ولشرق ۱۱ میلیارد تومان


#دبالک ۱۱ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#فرابورس ۲ میلیارد تومان


#کیا ۲ میلیارد تومان


#تاپکیش ۱ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0