مستر بورس
1399/08/18
14:14
👆👆👆 معادل پیدا کردن ارزش واقعی و ذاتی سهم = جمع دارایی های جاری _ جمع بدهی های جاری ÷ تعداد کل سهام شرکت

👆👆👆معادل پیدا کردن ارزش واقعی و ذاتی سهم =


جمع دارایی های جاری _ جمع بدهی های جاری ÷ تعداد کل سهام شرکت

انتهای خبر

0
0