کارگزاری سهام بارز
1399/09/17
09:02
#عرضه_اولیه #پتروشیمی_بوعلی_سینا نماد: #بوعلی حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 200 سهم دامنه قیمت: 39360 تا 41430 ریال زمان عرضه: چهارشنبه 1399/09/1...

#عرضه_اولیه


#پتروشیمی_بوعلی_سینانماد: #بوعلیحداکثر میزان سهمیه هر فرد: ۲۰۰ سهم


دامنه قیمت: ۳۹۳۶۰ تا ۴۱۴۳۰ ریال


زمان عرضه: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹انتهای خبر

0
0