آتی کالا
1399/11/13
08:23
نگین اردیبهشت بعد از واگرایی rsi و بازگشت از محدوده کف، اولین هدف 13750 و با شکست مقاومت 13850، اهداف صعودی بالاتری را دنبال خواهد کرد.

نگین اردیبهشت بعد از واگرایی rsi و بازگشت از محدوده کف، اولین هدف ۱۳۷۵۰ و با شکست مقاومت ۱۳۸۵۰، اهداف صعودی بالاتری را دنبال خواهد کرد.انتهای خبر

0
0