کدال۳۶۰
1399/10/04
13:30
#وسیزد #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان یزد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 از محل واگذاری سها...

#وسیزد


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری استان یزد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪ وسیزد با سرمایه ثبت شده ۵۹,۵۱۶,۵۶۳ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۲۰۲,۵۶۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۲٪ افزایش داشته است▪️ شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۵۹,۳۹۵,۶۹۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۱٪ به مبلغ ۷۱,۸۹۰,۰۴۲ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۳:۳۰:۱۰ (۷۰۵۸۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0