موج مثبت Positive Wave
1399/09/30
08:56
نسبت #وخارزم با #گروه_بانکی در کف 9 ساله قرار دارد، #وخارزم بازدهی بهتری نسبت به گروه بانکی خواهد داشت. برای سرمایه های متوسط خرید #وخارزم بهتر ...

نسبت #وخارزم با #گروه_بانکیدر کف ۹ ساله قرار دارد، #وخارزم بازدهی بهتری نسبت به گروه بانکی خواهد داشت.برای سرمایه های متوسط خرید #وخارزم بهتر از بانکی ها می باشد.انتهای خبر

0
0