کدال۳۶۰
1401/06/02
14:13
#وسزنجان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان زنجان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 از معاملات وا...

#وسزنجان


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان زنجان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از معاملات واگذاری سهام ۹۶۸ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ وسزنجان با سرمایه ثبت شده ۴۷,۰۵۲,۶۹۱ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۳,۷۶۴,۳۴۵ میلیون ریال درآمد داشته است
▪️ شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۴۷,۰۰۹,۲۹۹ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۷٪ به مبلغ ۵۰,۲۷۲,۴۱۸ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۴:۱۴:۵۱ (۹۲۸۴۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0