کدال۳۶۰
1399/08/11
15:19
#دکیمی معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنعتي کيميدارو - نماد: دکيمي 1399-08-11 15:19:46 (688...

#دکیمی


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت صنعتی کیمیدارو - نماد: دکیمی۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۱۵:۱۹:۴۶ (۶۸۸۶۴۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0