کامودیتی Commodities
1399/08/25
11:16
#بورس سلام و روز بخیر ... سازمانهای تامین اجتماعی و بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آن، سهامدار عمده شرکتهای بزرگ مقیاس بورس از جمله شرکت ملی صنایع ...

#بورس سلام و روز بخیر ... سازمانهای تامین اجتماعی و بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آن، سهامدار عمده شرکتهای بزرگ مقیاس بورس از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران هستند و طبق مقررات، نبایستی اقدام به فروش هیجانی سهام و بر هم زدن موقعیت بازار سرمایه کنندمتاسفانه این مورد در معاملات امروز رعایت نمیشود و این مجموعه ها مانع از تثبیت/رشد شاخص در شرایط فعلی هستند 👈 اینکه الزام به تامین مالی به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و دولت هستند، دلیل کافی برای فروشهای حجیم در بازار امروز نیست و ... سهامداران حقیقی در این شرایط، نیاز به حمایت از سوی ناظر بازار دارند


@Commodities

انتهای خبر

0
0