سیگنال یاب روزانه
1399/10/07
09:52
رنج مثبت سنگین در گروه بانک #وتجارت #وبصادر #وبملت همگی مثبت شدند

رنج مثبت سنگین در گروه بانک#وتجارت #وبصادر #وبملت همگی مثبت شدند

انتهای خبر

0
0