محسن حسنلو
1399/09/19
10:26
#فروس ✅ چرخه عملیاتی شرکت ✳️ دوره وصول مطالبات ۶۶ روز ✳️ دوره گردش کالا ۱۹۲ روز ✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۳۸ روز ✳️ چرخه وجه نقد ۲۲۰روز ✳️ نس...

#فروس✅ چرخه عملیاتی شرکت✳️ دوره وصول مطالبات ۶۶ روز✳️ دوره گردش کالا ۱۹۲ روز✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۳۸ روز✳️ چرخه وجه نقد ۲۲۰روز✳️ نسبت تسهیلات مالی به دارایی جاری ۲۶درصد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0