بورس۲۴
1400/10/01
13:23
اعلام جزئیات هزینه های انرژی در «غشهد»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهد ایران جزئیات هزینه های انرژی مصرفی خود را منتشر کرد.

انتهای خبر

0
0