بورس امروز
1399/08/18
13:26
‌‌❇ ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی 🔹مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: هر گونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع است و با متخلفان برخورد ق...

❇ ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی🔹مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: هر گونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0