نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/10/08
17:18
#کاما همچنان صف خرید لنگ حجم مبنا هست

#کاما همچنان صف خرید لنگ حجم مبنا هست


انتهای خبر

0
0