کدال۳۶۰
1399/10/06
15:15
#زنگان مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت صنعت روی زنگان شرکت صنعت روی زنگان 1399-10-06 15:15:31 (706371) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#زنگان


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت صنعت روی زنگان شرکت صنعت روی زنگان۱۳۹۹-۱۰-۰۶ ۱۵:۱۵:۳۱ (۷۰۶۳۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0