کدال۳۶۰
1399/09/06
10:29
#غشهداب #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 مع...

#غشهداب


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۲۳۶,۰۴۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳٪ کاهش داشته است.▪️«غشهداب» با سرمایه ثبت شده ۴,۶۱۲,۵۲۸ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۵۷۲,۹۱۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳٪ افت داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۶ ۱۰:۲۹:۵۳ (۶۹۷۷۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0