مهدی رضایتی
1400/06/21
10:41
واگرایی پول حقیقی و شاخص کل از ابتدای سال جاری حقیقی ها بطور پیوسته فروشنده بوده اند و رشد 40 درصدی شاخص هم صرفا روند خروج حقیقی ها را برای مدتی ...

واگرایی پول حقیقی و شاخص کلاز ابتدای سال جاری حقیقی ها بطور پیوسته فروشنده بوده اند و رشد ۴۰ درصدی شاخص هم صرفا روند خروج حقیقی ها را برای مدتی متوقف کرد.انتهای خبر

0
0