کارگزاری آبان
1399/11/12
10:13
📈رایانه ای ها امروز با نوسان قیمت معامله می شوند.#مداران, #افرا, #ركيش پر عرضه های گروه اند.#سپيدار, #رافزا و #فن_آوا نمادهای مورد توجه گروه اند.#آ...

📈رایانه ای ها امروز با نوسان قیمت معامله می شوند.#مداران, #افرا, #رکیش پر عرضه های گروه اند.#سپیدار, #رافزا و #فن_آوا نمادهای مورد توجه گروه اند.#آپ, #مفاخر, #سیستم, #رتاپ و #سپ منفی و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0