بورس۲۴
1401/02/25
18:04
سهامداران «غپینو» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت صنعتی پارس مینو از عملکرد یکساله خود گزارش داد.

سهامداران «غپینو» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت صنعتی پارس مینو از عملکرد یکساله خود گزارش داد. غپینو در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حسابرسی شده برای هر سهم ۱۲۹ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است. درآمدهای عملیاتی این شرکت به ۱۰۴۷ میلیارد تومان و سود خالص به ۱۱۶ میلیارد تومان رسید


غپینو
انتهای خبر

0
0