خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/12/10
22:31
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1400/12/10 ♦️نماد P/NAV 1⃣- ومدیر ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۰/۱۲/۱۰♦️نماد P/NAV۱⃣- ومدیر ۶۲٪۲⃣- وبهمن ۶۷٪۳⃣- وسبحان ۶۷٪۴⃣- وهامون ۱۱۲٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0