تجریش بورس
1399/08/19
10:06
چرا برسی نمیکنید حقوقی که در صف فولاد میفروشد واقعا قصدش چی هست!!!

چرا برسی نمیکنید حقوقی که در صف فولاد میفروشد واقعا قصدش چی هست!!!


انتهای خبر

0
0